|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd je specijalizovana zdravstvena ustanova koja je referentna za zdravstvenu zaštitu stanovništva sa 65 i više godina (Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije br. 022-04-20/95-01). Zavod je definisan kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita starih lica i sprovode mere za očuvanje i unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti ove populacione grupe, odnosno koja obavlja i delatnost kućnog lečenja i nege, palijativnog zbrinjavanja i rehabilitacije starih lica (Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, čl.106). Delatnost Zavoda je usklađena sa zakonskom regulativom, i aktivnostima predviđenim Nacionalnom strategijom o starenju, kao i sa svim ostalim relevantnim, međunarodno priznatim, principima i strategijama u zaštiti starih.

Demografski trend starenja stanovništva i sve veća potreba za unapređenjem zaštite ove vulnerabilne populacione grupe je bio razlog osnivanja Gradskog zavoda za gerontologiju, kućno lečenje i negu Beograd 1987. godine. Tokom 2011. god. promenili smo naziv u Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, a osnivač ustanove je Grad Beograd od 2007 godine.

Zavod je nastavna baza na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za poslediplomsku nastavu iz gerontologije i specijalizaciju iz opšte medicine, kao i klinički staž iz opšte medicine, a takođe je i nastavna baza Više medicinske škole u Beogradu.

Samostalno, u saradnji sa drugim referentnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Zavod je organizavao stručne skupove: Modern Geriatrics School, I i II Jugoslovenska škola iz gerijatrije i gerontologije, Edukativne seminare - Palijativna nega starih obolelih od malignih oboljenja, Palijativna nega starih, Gerijatrijski seminar. Takođe, Zavod ostvaruje neposrednu saradnju i sa nevladinim sektorom i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja različitih oblika zaštite starih, kao i kroz brojne edukacije namenjene volonterima i zdravstvenom osoblju kućnih lečenja u Srbiji (Međunarodni Crveni krst i Crveni polumesec, Jugoslovenski Crveni krst, Crveni krst Srbije i Beograda, Čovekoljublje, Caritas, IMC, IRC).

Cilj nam je da i dalje radimo na unapređenju vaninstitucionalne zdravstvene zaštite starih i to putem praćenja i primene najsavremenijih svetskih iskustava u ovoj oblasti, kontinuiranom edukacijom svih zaposlenih i nabavkom najsavremenije opreme, kako bi obezbedili što bolji kvalitet usluga. Takođe, i dalje ćemo raditi na uspostavljanju saradnje i partnerstva sa svim relevantnim organizacijama i subjektima, uključujući i stara lica kao ravnopravne partnere, kao i na izgradnji novih usluga zdravstvene i sa njom povezanih drugih oblika zaštite starih, koji će doprineti boljem kvalitetu života u starosti.

 

 

 
Direktor
Dr sc med Dalibor Paspalj
Spec. fizikalne medicine
i rehabilitacije, spec.gerontologije

 

Pomoćnik direktora
za medicinske poslove
Dr sc med Goran Ševo

 

Pomoćnik direktora
za nemedicinske poslove
Dipl. ecc. Katica Ignjatović

 

VMS Nada Simić
Glavna sestra Zavoda
 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com